Informácie

Godzone School je dvojročná animátorská škola pre lídrov, ktorí túžia byť súčasťou prebudenia v našom národe.

Práve prebieha registrácia do nového ročníka!

Prijímacie konanie
7. november 2020 v Prievidzi

Miesto konania Godzone School
Bojnice – Hlboké, okres Prievidza
Internetová stránka a mapa

Poplatky a školné
Poplatok za prijímačky platený vopred: 5 €
Školné – jednorazový poplatok na začiatku školy: 100 €
Víkend: študenti 39 € / pracujúci 49 €
Letná týždňovka: Študenti 130 € / Pracujúci 150 €

Uzatvorenie prijímania prihlášok
1. október 2020

Náš kontakt a Vaše otázky píšte na
school@godzone.sk

Termíny víkendov
1. víkend:
15. – 17. jan 2021
2. víkend: 12. – 14. feb 2021
3. víkend: upresníme neskôr
4. víkend: 18. – 20. jún 2021

Týždňovka: 15. – 21. aug 2021

5. víkend: 10. – 12. september 2021
6. víkend: 22. – 24. október 2021
7. víkend: 10. – 12. december 2021
8. víkend: 14. – 16. január 2022
9. víkend: 11. – 13. február 2022
10. víkend: 11. – 13. marec 2022
11. víkend: 22.. – 24. apríl 2022
Skúšky: 3. – 5. jún 2022

Vekové ohraničenie
Účastník animátorskej školy musí pre vykonanie záverečných skúšok byť plnoletý – v čase záverečných skúšok teda musí mať 18 rokov. Horná hranica je vek 35 rokov.