Informácie

Godzone School je dvojročná animátorská škola pre lídrov, ktorí túžia byť súčasťou prebudenia v našom národe.

Registrácia je nateraz ukončená.

Začiatok animátorskej školy sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu presúva na september 2021. Prijímacie konanie sa uskutoční v lete tohto roka. Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Veríme, že sa uvidíme už čoskoro!

Prijímacie konanie
leto 2021 v Prievidzi

Miesto konania Godzone School
Bojnice – Hlboké, okres Prievidza
Internetová stránka a mapa

Poplatky a školné
Poplatok za prijímačky platený vopred: 5 €
Školné – jednorazový poplatok na začiatku školy: 100 €
Víkend: študenti 39 € / pracujúci 49 €
Letná týždňovka: Študenti 130 € / Pracujúci 150 €

Uzatvorenie prijímania prihlášok
registrácia je momentálne uzavretá
informácie budeme priebežne aktualizovať

Náš kontakt a Vaše otázky píšte na
school@godzone.sk

POZOR ZMENA: Termíny víkendov

1. víkend: 10. – 12. september 2021
2. víkend: 22. – 24. október 2021
3. víkend: 10. – 12. december 2021
4. víkend: 14. – 16. január 2022
5. víkend: 11. – 13. február 2022
6. víkend: 11. – 13. marec 2022
7. víkend: 22. – 24. apríl 2022
8. víkend: 3. – 5. jún 2022

Týždňovka: leto 2022 – dátum bude upresnený

9. víkend: dátum bude upresnený
10. víkend: dátum bude upresnený
11. víkend: dátum bude upresnený
Skúšky: dátum bude upresnený

Vekové ohraničenie
Účastník animátorskej školy musí pre vykonanie záverečných skúšok byť plnoletý – v čase záverečných skúšok teda musí mať 18 rokov. Horná hranica je vek 35 rokov.