POSTUP PRIHLÁSENIA  

  1. Stiahni si, vytlač a vyplň fyzickú prihlášku spolu s potvrdením od kňaza z tvojej farnosti príp. z farnosti kde pôsobíš
  2. Vyplň elektronickú prihlášku na tejto stránke
  3. Fyzickú prihlášku následne nahraj k elektronickej prihláške na tejto stránke alebo zašli na adresu “Godzone, Jarná 13, Sliač 962 31”
  4. Je potrebné zaplatiť poplatok za prijímačky vo výške 5€ na č.ú.: SK91 8330 0000 0024 0175 5024 (do poznámky treba uviesť “school meno priezvisko“)
  5. Následne už len očakávaj informáciu o čase, mieste a obsahu prijímacích skúšok
 
POZNÁMKA: V prípade, že ste sa na Godzone School 8 už prihlásili v predošlom prihlasovaní, budeme vás telefonicky kontaktovať.