Godzone school je dvojročná animátorska škola pre mladých ľudí vo veku od 16 do 35 rokov, ktorí túžia byť súčasťou prebudenia v našom národe.

Na Godzone school prehĺbiš svoj vzťah s Bohom, spoznáš nových ľudí a získaš príležitosť objaviť svoje talenty.

      PRIHLASOVANIE BOLO UKONČENÉ      

PRIJÍMAČKY SA USKUTOČNIA 20.MÁJA

 OTVÁRAME 8. ROČNÍK GODZONE SCHOOL  

Po trojročnej pauze otvárame nový, už 8. ročník animátorskej školy Godzone school. Tešiť sa môžete na 9 víkendov a 2 týždne počas leta, ktoré budú plné programu zameraného na duchovný rast v praktickom kresťanstve, chvál a modlitieb, spoločenstva v skupinkách, ale aj aktivít v areáli uprostred Kremnických hôr.

Víziou Godzone school je formovať mladých ľudí, ktorí sa stanú zodpovednými lídrami, budú schopní aplikovať princípy Božieho kráľovstva v bežnom živote, a tak budú privádzať ľudí vo svojom okolí bližšie k Bohu.

Počas siedmych ročníkov sa Godzone school zúčastnilo už 520 účastníkov. Mnohí z nich sú v súčasnosti aktívni v službe, vedú stretká, spoločenstvá a aktívne sa podieľajú na šírení Božieho Kráľovstva na Slovensku.

PRE ŠTUDENTOV GODZONE SCHOOL MÁME PRIPRAVENÉ

PRÍSTUP K ARCHÍVU PREDNÁŠOK

PRÍSTUP DO GODZONE ACADEMY POČAS CELÉHO ŠTÚDIA

PO ABSOLVOVANÍ, CERTIFIKÁT AKREDITOVANÝ KBS A MŠ

MOŽNOSŤ PRAXE V GODZONE KANCELÁRII

PONUKA BYŤ SÚČASŤOU TÍMU GODZONE TOUR A KONFERENCIE

PRÍSTUP K ARCHÍVU PREDNÁŠOK

PRÍSTUP DO GODZONE ACADEMY POČAS CELÉHO ŠTÚDIA

PO ABSOLVOVANÍ, CERTIFIKÁT AKREDITOVANÝ KBS A MŠ

MOŽNOSŤ PRAXE V GODZONE KANCELÁRII

PONUKA BYŤ SÚČASŤOU TÍMU GODZONE TOUR A KONFERENCIE

01
02
03
04
05

 AKREDITÁCIA 
 & TÉMY 

Osnovy školy sú schválené Konferenciou biskupov Slovenska. Garantom školy je ZKSM a účastníci po jej absolvovaní získavajú certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva* a KBS.

*Číslo akreditácie: AKPSM/0020/2021/2/003

 

Akreditované témy spadajú do nasledujúcich blokov:

 TEMATICKÉ BLOKY SCHVÁLENÉ KBS 

ZÁKLADY KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA
ANIMÁTOR AKO UČENÍK
ANIMÁTORSTVO A SLUŽBA

 TEMATICKÉ BLOKY SCHVÁLENÉ MŠ 

SEBAROZVOJ
ZÁKLADY VODCOVSTVA
PRÁCA SO SKUPINOU
TRENDY V PRÁCI S MLÁDEŽOU
ANGAŽOVANOSŤ
foto-ilustrak1

 PROGRAM 
 ŠKOLY 

Program prebieha v rámci víkendových stretnutí, ktoré sú naplnené prednáškami, chválami a časom stráveným v malých skupinkách. Škola je tak miestom spoločenstva, duchovného rastu a teoretických aj praktických poznatkov. Výstupom animátorskej školy sú projekty, na ktorých študenti pracujú spoločne.

Okrem vyššie uvedených tém počas celej školy sme sprevádzaní témou Božieho kráľovstva a jeho aplikáciou pre náš život a naše okolie.


Zároveň každý účastník počas trvania školy prejde Kurzami ktoré sú zamerané na hlbšie prebreatie danej témy a jej praktickú aplikáciu. 4 kurzy s ktorými sa účastník stretne:

1: Božie Slovo, proroctvo a počúvanie Božieho hlasu  
2: Emócie a duša – pochopenie samého seba, zvládanie emócií, emočné hranice
3: Teológia tela – sexualita, ,,Tow meot”
4: Premenená myseľ – slovo a jeho moc, kritické myslenie

 LEKTORI ŠKOLY 
 & TÍM 

 LEKTORI GODZONE SCHOOL 8 

 Mgr. MATÚŠ REINER 

Katolícky kňaz, Tajomník rady pre mládež KBS

 ThLic. ONDREJ CHRVALA 

Katolícky kňaz, farár farnosť Abrahám, garant projektu Godzone

 Mgr. DOMINIK MARKOŠ 

Katolícky kňaz, farár farnosť Sliač, garant projektu Godzone

 JÚLIUS SLOVÁK 

Riaditeľ projektu Godzone, líder Spoločenstva SP 

 Mgr. MATÚŠ REINER 

Katolícky kňaz, Tajomník rady pre mládež KBS

 Mgr. DOMINIK MARKOŠ 

Katolícky kňaz, farár farnosť Sliač, garant projektu Godzone

 ThLic. ONDREJ CHRVALA 

Katolícky kňaz, farár farnosť Abrahám, garant projektu Godzone

 JÚLIUS SLOVÁK 

Riaditeľ projektu Godzone, líder Spoločenstva SP 

 Mgr. LUKÁŠ VALACH 

Godzone projekt, líder SP Youth

 SOŇA VALACHOVÁ 

Godzone projekt, core team SP Youth

 JAROSLAV DODOK 

Lektor neformálneho vzdelávania, zakladateľ programu Show your talent a agentúry Mavio media

 Mgr. LUKÁŠ VALACH 

Godzone projekt, líder SP Youth

 SOŇA VALACHOVÁ 

Godzone projekt, core team SP Youth

 JAROSLAV DODOK 

Lektor neformálneho vzdelávania, zakladateľ programu Show your talent a agentúry Mavio media

DÁVID SLAVKOVSKÝ
TEREZA ŽELONKOVÁ
MARTIN MITRO
KATARÍNA VIŠŇOVSKÁ
LUCIA KUKOVÁ

 EXTERNÍ HOSTIA 

 JÁN BUC, PhD 

Katolícky kňaz, garant Projektu Godzone

 P. JURAJ ĎURNEK, SchP 

Katolícky kňaz, provinciál Rehole Piaristov, predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

  S.M. TIMOTEA ŠEBEŇOVÁ  

Provinciálna predstavená Kongregácie Dcér Božskej Lásky na Slovensku

 PETER LIPTÁK 

Laický kazateľ a evanjelizátor, absolvent katolícekj teológie

 ĎALŠÍCH HOSTÍ ZVEREJNÍME ČOSKORO 

 DÁVID SLAVKOVSKÝ 

Godzone projekt, vodcovský tím Spoločenstva ESPÉ, člen kapely ESPÉ 

 MARTIN MITRO  

Godzone projekt, vodcovský tím Spoločenstva ESPÉ

 EXTERNÍ HOSTIA 

 JÁN BUC, PhD 

Katolícky kňaz, garant Projektu Godzone

 P. JURAJ ĎURNEK, SchP 

Katolícky kňaz, provinciál Rehole Piaristov, predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

  S.M. TIMOTEA ŠEBEŇOVÁ  
Provinciálna predstavená 
Kongregácie Dcér Božskej Lásky na Slovensku
 PETER LIPTÁK 

Laický kazateľ a evanjelizátor, absolvent katolícekj teológie

 DÁVID SLAVKOVSKÝ 

Godzone projekt, vodcovský tím Spoločenstva ESPÉ, člen kapely ESPÉ 

 MARTIN MITRO  

Godzone projekt, vodcovský tím Spoločenstva ESPÉ

 ĎALŠÍCH HOSTÍ ZVEREJNÍME ČOSKORO

 VEDÚCI ANIMÁTORI  

JÁN HUDÁČEK
PAVOL SOLÁR
DOMINIK KOTVAN
BORIS VIŠŇOVSKÝ

 VEDÚCI ANIMÁTORI  

PAVOL SOLÁR
DOMINIK KOTVAN
JÁN HUDÁČEK
BORIS VIŠŇOVSKÝ


PRIHLÁŠKA
& PRIJÍMAČKY

V prípade, že máte záujem o navštevovanie Godzone school, je potrebné vyplniť a odoslať prihlášku. Postup a prihlášku nájdete v sekcii PRIHLÁŠKA. Po prijatí prihlášky a zaplatení poplatku za prihlášku Vás budeme kontaktovať s informáciami o mieste, čase a obsahu prijímacích skúšok. 
Prijímacie skúšky pozostávajú z vedomostného testu, psychologického testu a prijímacieho pohovoru.
V prípade, že ste prihlášku zaslali v predchádzajúcom prihlasovaní, nemusíte ju zasielať znova, budeme Vás kontaktovať s ďalším postupom.
 
 DEADLINE NA PRIHLÁSENIE :  10.5.2023 
 PRIJÍMACIE SKÚŠKY :  20.5.2023 


POPLATKY
& ŠKOLNÉ

 ŠKOLNÉ NA ROK 2023 

70 

 ŠKOLNÉ NA ROK 2024 

70 

 POPLATOK ZA PRIJÍMAČKY 

5

 VÍKEND –  ŠTUDENT / PRACUJÚCI 

49 / 59  

 LETNÁ ŠKOLA – ŠTUDENT / PRACUJÚCI   

129 / 169 

Víkendové poplatky a školné slúžia na zabezpečenie ubytovania, stravy a režijných nákladov školy. Aktuálne poplatky odrážajú zvýšené ceny ubytovacích priestorov a stravy.

Naším cieľom je, aby bola Godzone school pre účastníkov čo najviac dostupná, preto majú z každej víkendovky stredoškolskí a vysokoškolskí študenti zľavu 10 € a z letnej školy zľavu až 40 €.

Uvedomujeme si, že oproti predchádzajúcim ročníkom sa poplatky zvýšili, ale toto zvýšenie bolo nevyhnutné vzhľadom na nárast nákladov spojených s ubytovaním a stravou. Ak by toto malo byť prekážkou, pozývame vás osloviť vaše spoločenstvo (jeho vedúceho) alebo farnosť (kňaza) s prosbou o podieľaní sa na nákladoch spojených s návštevou školy, napr. vo výške 50%.

Uvedomujeme si, že oproti predchádzajúcim ročníkom sa poplatky zvýšili, ale toto zvýšenie bolo nevyhnutné vzhľadom na nárast nákladov spojených s ubytovaním a stravou. Ak by toto malo byť prekážkou, pozývame vás osloviť vaše spoločenstvo (jeho vedúceho) alebo farnosť (kňaza) s prosbou o podieľaní sa na nákladoch spojených s návštevou školy, napr. vo výške 50%.


TERMÍNY
& MIESTO

Víkendy ôsmeho ročníka Godzone school sa v uskutočnia v Dome Xaver nachádzajúcom sa v Badíne pri Banskej Bystrici. 

V prípade zlej dostupnosti pomocou verejnej dopravy počas víkendov školy zabezpečíme dopravu z väčších dopravných uzlov.

 DÁTUMY 2023  

19.-23.7. 2023 – Letná škola
8.-10.9. 2023
17.-19.11. 2023

 DÁTUMY 2024  

12.-14.1. 2024
16.-18.2. 2024
15.-17.3. 2024
10.-12.5. 2024
24.-28.7. 2024 – Letná škola
20.-22.9. 2024
8.-10.11. 2024

 


ČO MA NA
ŠKOLE ČAKÁ?

Program prebieha v rámci víkendových stretnutí, ktoré sú naplnené prednáškami, chválami a časom stráveným v malých skupinkách. Škola je tak miestom spoločenstva, duchovného rastu a teoretických aj praktických poznatkov.
Výstupom animátorskej školy sú projekty, na ktorých študenti pracujú spoločne – absolventi vytvorili napríklad Godzone spevník, započali myšlienku ženskej a mužskej Godzone konferencie, … alebo je výstupom individuálna dvojtýždňová stáž v Godzone kancelárii.
 AKO ŠTUDENT ZÁROVEŇ ZÍSKAVAŠ :  
  • prístup k archívu prednášok
  • prístup do celej Godzone Academy
  • po absolvovaní certifikát akreditovaný ministerstvom školstva a KBS
  • možnosť praxe v Godzone kancelárii
  • byť súčasťou tímu na Godzone tour a Konferencii

BEZPLATNÝ PRÍSTUP DO GODZONE ACADEMY POČAS CELÉHO ŠTÚDIA

Každý študent Godzone school získava bezplatný prístup do Godzone Academy – online vzdelávacieho portálu, na ktorom nájdu desiatky kurzov od známych rečníkov, učiteľov či kňazov, v hodnote 100€.

Viac o Godzone Academy nájdete na jej stránke godzoneacademy.sk


FAQ /
ČASTÉ OTÁZKY

Má Godzone school nejaké vekové obmedzenie?

Godzone school má vekové obmedzenie 15 – 35. Dovŕšenie veku 16 rokov v čase záverečných skúšok je potrebné na vydanie certifikátu.

Viem, že na avizovaný termín prijímacích skúšok sa nebudem vedieť dostaviť, ako mám postupovať?

Kontaktujte nás na school@godzone.sk a dohodneme si postup.

Nie som členom RKC a nemôžem dodať potvrdenie od kňaza, nemôžem sa teda prihlásiť?

Godzone school je otvorená aj iným denomináciám, avšak je do veľkej miery obsahovo aj programovo je realizovaná v duchu katolíckej identity. V prípade, že máte záujem, potvrdenie môže podpísať relevantná duchovná autorita.

Na 8. ročník som už prihlášku posielal v predchádzajúcom prihlasovaní, je potrebné ju posielať znova?

Nie, v takomto prípade ju nie je potrebné posielať, všetkých prihlásených budeme kontaktovať s ďalším postupom. Taktiež v tomto prípade nie je potrebné zasielať poplatok za prijímačky.    

Ako budú prijímacie skúšky prebiehať a čo bude ich obsahom?

Podrobnosti o priebehu a obsahu skúšok budeme po prihlásení zasielať v dostatočnom predstihu. Budú však pozostávať z vedomostného testu, psychologického testu a prijímacieho pohovoru.

Čo časovo znamená „víkend“?

Klasicky víkend začína večerou v piatok, po ktorej nasleduje večerný program. Víkend končí nedeľným obedom a súčasťou víkendu je aj nedeľná svätá omša.

Godzone school je animátorskou školou Projektu Godzone. Viac inforácií o projekte nájdete na www.godzone.sk.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na school@godzone.sk prípadne na +421 944 537 274.