Godzone School 8

DÔLEŽITÝ OZNAM
Začiatok animátorskej školy sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu presúva na september 2021. Prijímacie konanie sa uskutoční v lete tohto roka. Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Godzone School je dvojročná animátorská škola pre lídrov, ktorí túžia byť súčasťou prebudenia v našom národe.

Výučba na škole prebieha počas 12 víkendových stretnutí a jedného letného sústredenia. Na každom víkende prebieha program naplnený prednáškami, chválami a časom stráveným v malých skupinkách. Škola je tak miestom spoločenstva, duchovného rastu a teoretických aj praktických poznatkov. Žiaci tiež spoločne pracujú na rôznych projektoch – jedna skupina absolventov napríklad vytvorila Godzone spevník.

Registrácia do nového ročníka bola uzatvorená

Registrácia na Godzone School 8 je kompletná, keď splníš tieto 4 kroky:

  1. Vyplň online Prihlášku na Godzone school 8.
  2. Prihláška a Odporúčanie pre štúdium Ti príde na zadaný email – Vytlač si oba dokumenty.
  3. Podpíš Prihlášku, Daj si potvrdiť Odporúčanie a Odošli ich spolu na adresu: Spoločenstvo Piar, Ulica A. Hlinku 459/20, 971 01  Prievidza
  4. Uhraď registračný poplatok za prijímacie skúšky vo výške 5 € na číslo účtu: SK12 1100 0000 0029 2786 7688, do poznámky uveď: Meno Priezvisko_Godzoneschool 8

Potvrdenie, že Ťa úspešne evidujeme Ti príde na mail spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky. Prijímačky sa budú konať 7.novembra 2020 v doobedných hodinách v Prievidzi.